Background

Адвокатське Об'єднання

«Де ми – там справедливість!»

Відповідальність за вчинення кримінальних правопорушень проти журналістів

Верховная Рада Украины приняла закон «О внесении изменений в Уголовный кодекс Украины относительно ужесточения ответственности за совершение уголовных правонарушений против журналистов»!

На данный момент закон направлен на подпись Президенту Украины.

Це дуже важливий крок на шляху до ефективного і активного функціонування четвертої гілки влади - інформаційної (поряд з усталеними загальновідомими трьома гілками влади).

Закон спрямований на посилення захисту журналістів, їх близьких родичів і членів їх сімей від використання погроз і насильства, в зв'язку із здійсненням журналістами законній професійній діяльності.

Зокрема, були внесені зміни в ст. 171 і ст.345-1 КК України.

В основі ЗМІ закладено володіння непереборної владою, не тільки тому, що вони мають кошти для маніпуляції суспільною свідомістю, але, навпаки, тому що в основі їх діяльності лежать (повинні лежати !!!) цінності свободи вибору.